Om Företaget

Terra-Limno Gruppen drivs sedan 1982 av Lars Pettersson. Företaget har sedan 20 år tillbaka sitt säte i Falköping. Vattenfrågorna har hela tiden gått som en blå tråd genom företagets verksamhet som idag framförallt består av:

 • Miljöteknik
  -       Utredning, projektering och byggledning vid anläggande av fiskvägar, våtmarker mm.
 • Miljölagstiftning
  -       Tillståndsprövning för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
  -       Miljörapportering
  -       Myndighetskontakter i allmänhet
 • Miljöinventeringar, utredningar och projektledning
  -       Provfiske
  -       Sedimentprovtagning
  -       Bottenfaunaundersökningar
 • Information och utbildning
  -       Bildmaterial och trycksaker
  -       Flygfotografering
  -       Miljöutbildningar

 

Terra-Limno Gruppen har ett flertal sammarbetspartners:

 Illustration av: Ingemar Tinnert

© Terra-Limno Gruppen AB - info@terralimno.se